رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

در دیدار رئیس مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی با معاون وزیر صمت، برنامه‌های پیشنهادی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در این استان با هدف رونق‌بخشی به پروژه‌های زمین‌شناسی و اکتشافی این منطقه مورد بحث قرار گرفت.


به گزارش معدن مدیا به نقل از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور؛ به دنبال دیدار محمد سرگزی رئیس مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی با علیرضا شهیدی معاون وزیر صمت، برنامه های پیشنهادی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در استان سیستان و بلوچستان با هدف رونق‌بخشی به پروژه‌های زمین‌شناسی و اکتشافی استان مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست که با حضور جمعی از معاونان و مدیران سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور برگزار شد؛ حاضران نسبت به بسترسازی مناسب جهت آغاز برنامه‌های تحولی زمین‌شناسی و اکتشافی در استان سیستان و بلوچستان به توافق‌نظر رسیدند‌.