رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

شرکت معدنی واله برزیل بر این باور است که عرضه جهانی سنگ آهن در سال 2022 می تواند در مقایسه با سال 2021 تا 40 میلیون تن کاهش یابد. علت این برآورد این است که عرضه کنندگان بزرگ سنگ آهن از جمله برزیل، هند و سی آی اس تمرکز بیشتری بر بازارهای داخلی خود دارند. انتظار می رود عرضه استرالیا هم کاهش یابد.


به معدن مدیا به نقل از ایفنا ، چنین سناریویی می تواند تا حدی پیش بینی تقاضای کمتر چین را به دلیل کاهش تولید فولاد جبران کند. کاهش مصرف انرژی، کمبود برق و بازی های المپیک زمستانی پکن دلایل اصلی اقدام چین برای کاهش تولید فولاد و در نتیجه افت تقاضای سنگ آهن می باشد.