رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

در گزارشی که اخیرا از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت درخصوص عملکرد ۶ماهه ۳ حوزه صنعت، معدن و تجارت منتشر شده، در حوزه معدن شاهد افزایش ۲.۱درصدی تعداد پروانه‌های اکتشاف در این مدت هستیم.


به گزارش معدن مدیا ، بر پایه اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صمت، طی ۶ ماهه اول امسال در حوزه معدن می‌بینیم که تعداد پروانه‌های اکتشاف با تغییر ۲.۱درصدی همراه شده و از ۴۷۵فقره در ۶ماهه اول سال گذشته به ۴۸۵فقره رسیده است؛ اما در زمینه تعداد گواهی کشف با رشد منفی ۵.۴درصدی مواجه گشته و تعداد آن از ۲۴۲فقره در سال ۹۹ به ۲۲۹فقره در ۶ماهه اول امسال رسیده است.

در زمینه پروانه بهره‌برداری معادن نیز طی ۶ماهه اول امسال شاهد رشد منفی ۱۹.۴درصدی بوده ایم. به این شکل که تعداد پروانه‌های بهره‌برداری از عدد ۳۰۹فقره در ۶ماهه اول سال گذشته به ۲۴۹ فقره رسیده و کاهش یافته است.

اشتغال پروانه بهره‌برداری معادن نیز در مدت یادشده با رشد منفی ۴.۸درصدی مواجه شده و از ۲۵۴۰نفر اشتغالزایی در ۶ماهه اول ۹۹ به ۲۴۱۸فقره در نیمه نخست امسال رسیده است.

هزینه عملیات اکتشافی در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ در زمینه گواهی کشف با افزایش ۲۳۷.۳درصدی همراه شده و از ۵۷۳میلیارد ریال به ۱۹۳۳میلیارد ریال رسیده است.