جستجو

براساس داده های مورد بررسی، تولید فولاد خام(میانی) با ۱۶ میلیون تن رشد ۶.۲ درصدی نسبت به هشت ماهه ۹۷ را رقم زد و تولیدات فولادی نیز در دوره این گزارش با ۱۳ میلیون و ۹۳۰ هزار تن، افزایش ۵.۵ درصدی را محقق ساخت.

پارسال میزان تولید فولاد خام در هشت ماهه ابتدایی ۱۵ میلیون و ۶۴ هزار و ۹۰۰ تن ثبت شده بود و تولیدات فولادی نیز به ۱۳ میلیون و ۲۰۸ هزار تن رسیده بود.

رشد ۱۰.۲ درصدی کاتد مس

بررسی این آمارها گویای آن است که کاتد مس در بین ۹ قلم کالای دارای رشد در دوره هشت ماهه افزایش دو رقمی داشته و نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۰.۲ درصد افزایش را ثبت کرد.

کاتد مس تولیدی امسال به رقم ۱۷۵ هزار و ۸۰۰ تن رسید، درحالی که در هشت ماهه ۹۷ تولید ۱۵۹ هزار و ۶۰۰ تن رقم خورد.

سیمان و تولید ۴۱.۵ میلیون تنی

وزارت صنعت در جداول آماری خود میزان تولید سیمان را در هشت ماهه ابتدایی امسال ۴۱ میلیون و ۵۲۳ هزار و ۹۰۰ تن نشان داد که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته که ۳۷ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۹۰۰ تن ثبت شده بود، رشد ۱۰.۳ درصدی را نشان می دهد.

افزایش تولید ۵.۵ درصدی کاشی و سرامیک

میزان تولید کاشی و سرامیک در مدت هشت ماهه امسال رقم ۲۶۵ میلیون و ۷۲.۵ هزار مترمربع را نشان می‌دهد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۲۵۱ میلیون و ۳۴۶.۳ هزار مترمربع بود، رشد ۵.۵ درصدی را ثبت کرد.

هفت درصد رشد تولید شیشه جام

آمارهای مورد بررسی در دوره این گزارش گویای تولید ۷۰۹.۶ هزار تن شیشه جام است که نسبت به رقم ۶۶۳.۴ هزار تن عملکرد هشت ماهه ۹۷ حاکی از رشد هفت درصدی است.

ظروف شیشه ای و ۱۹.۱ درصد رشد

داده های آماری هشت ماهه منتهی به آبان امسال حاکی از تولید ۳۵۰.۸ هزار تن ظروف شیشه ای است که در مقایسه با رقم ۲۹۴.۵ هزارتنی عملکرد دوره مشابه سال گذشته، افزایش ۱۹.۱ درصدی را نشان می دهد.

ظروف چینی بالاترین رشد

بررسی آماری دوره مزبور این نتیجه را به دنبال دارد که در بین ۹ قلم کالای معدن و صنایع معدنی تولید ظروف چینی در مدت هشت ماهه امسال با افزایش ۲۰.۸ درصدی بالاترین میزان رشد را محقق ساخت.

ظروف چینی تولیدی در دوره مورد بررسی در سال ۹۸ رقم ۳۷ هزار تن بود، درحالی که سال گذشته رقم ۳۰.۷ هزار تن ثبت شد.

۱۰.۷ درصد رشد تولید چینی بهداشتی

آمارهای وزارت صنعت حاکی از آن است که میزان تولید چینی بهداشتی در مدت هشت ماهه امسال منتهی به آبان رقم ۷۱.۸ هزارتن را به ثبت رساند و در مقایسه با عملکرد مدت مشابه در سال ۹۷ که ۶۴.۸ هزار تن بود، رشد ۱۰.۷ درصدی را رقم زد.

تولید ۱۶۹.۲ هزار تن آلومینیوم

تولید شمش آلومینیوم در دوره مورد بررسی به رقم ۱۶۹ هزار و ۲۰۰ تن رسید و نسبت به ۲۳۴ هزار و ۲۰۰ تن عملکرد هشت ماهه ۹۷ کاهش ۲۷.۸ درصدی، به عنوان بالاترین میزان افت را در بین کالاهای مورد بررسی نشان می دهد.

افت تولید ۴.۲ درصدی آلومینا

تولید پودر آلومینا در دوره مورد بررسی این گزارش به رقم ۱۵۲ هزار و ۵۰۰ تن رسید و در مقایسه با عملکرد هشت ماهه ۹۷ که ۱۵۹ هزار و ۱۰۰ تن بود، کاهش ۴.۲ درصدی را نشان می دهد.

کاهش ۳.۸ درصد کنسانتره زغالسنگ

آمارهای وزارت صنعت، معدن وتجارت گویای آن است که در هشت ماهه امسال میزان تولید کنسانتره زغالسنگ به رقم یک میلیون و ۲۰ هزار و ۹۰۰ تن رسید و نسبت به رقم یک میلیون و ۶۰ هزار و ۷۰۰ تن مربوط به عملکرد دوره مشابه پارسال کاهش ۳.۸ درصدی داشت.

 

منبع: ایرنا

مطالعه‌ی بیشتر:

لازم به ذکر است مسئولیت حقوقی تمامی محتواهای تولیدی این وبسایت تحت عنوان «اختصاصی معدن‌مدیا» و در این دسته‌بندی، به عهده رسانه «نوآوران معدن» با شناسه مجوز 88190 می‌باشد؛ سایر محتواهای درج‌شده بازنشر و با ذکر منبع است.