رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت ها و فرصت های موجود در قانون معادن برای توسعه سرمایه گذاری، تولید و اشتغال پایدار در معادن استان در راستای تحقق شعار سال ضرورت دارد.


به گزارش معدن مدیا به نقل از شاتا، عباس جرجانی در اولین جلسه هیئت حل اختلاف ماده 24 مکرر قانون معادن در خراسان جنوبی که به منظور بررسی 4 محدوده معدنی برگزار شد با بیان این مطلب تصریح کرد: در تبصره 5 ماده 24 قانون معادن و ماده 24 مکرر این قانون بیان شده در صورتی که سازمان صمت استان به پاسخ های استعلام از دستگاه های اجرایی ذیربط اعتراض داشته باشد موضوع به هئیت حل اختلاف موضوع ماده 24 مکرر ارجاع داده و بررسی شود.

جرجانی با اشاره لزوم تعیین تکلیف این موضوع ظرف مدت حداکثر 15 روز بر اساس قانون افزود: این هیئت برای اولین بار در استان و با هدف استفاده از ظرفیت و فرصت های موجود در قانون معادن در راستای توسعه سرمایه گذاری، تولید و اشتغال پایدار در بخش معدن استان با حضور اعضای هیئت برگزار گردید.

وی ادامه داد: اعضای این هیئت متشکل از استاندار یا معاون ذیربط به عنوان رئیس هیئت، رئیس سازمان صمت به عنوان دبیر، یک نفر کارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، نماینده دستگاه مورد اعتراض ذیربط، یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی و یک نفر حقوقدان با معرفی رئیس دادگستری استان می باشد.

دبیر هیئت حل اختلاف ماده 24 مکرر قانون معادن بیان کرد: در این جلسه اجازه اکتشاف با صدور پروانه اکتشاف از ۴ محدوده اکتشافی در دیهوک مشروط به رعایت دستورالعمل های ابلاغی به رای گذاشته شد که به تائید اکثریت اعضای این هیئت رسید.