رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

موجودی انبارهای بورس فلزات لندن LME به روند نزولی خود ادامه می دهد به گونه ای که موجودی طی ۹ ماه ابتدای امسال ۶۴ درصد یا ۱.۲۱ میلیون تن افت کرده و در واقع تقاضای جهانی از محل تولید/انبارها تامین شده است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از کالا خبر ، ادامه این روند، نقش LME به عنوان یک بازار ۱۴۴ ساله تعیین کننده قیمت فلزات اساسی از جمله مس، آلومینیوم، سرب و روی را تحت تاثیر قرار داده و چین را به عنوان بازیگر اصلی وارد میدان می کند.

برخی مدیران LME اخیرا صحبت از محدودیت خروج فلزات از انبارها کرده اند که خود چالش برانگیز است. با این وجود، رسیدن برخی موجودی ها به محدوده صفر، به معنی عدم امکان تامین فلزات و تحویل فیزیکی بوده و اعتبار قیمت ها را زیر سوال می برد.