رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

گزارشی از میزان تولید آهن اسفنجی، فولاد میانی و کل محصولات فولادی در ۷ماهه سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با مدت زمان مشابه در سال گذشته منتشر شد که بر اساس آن میزان تولید کل محصولات فولادی با رشد منفی ۸درصدی و فولاد میانی با افت تولید ۱۱درصدی مواجه گشته‌اند.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایراسین، بر پایه اطلاعات منتشر شده از سوی انجمن فولاد ایران، میزان تولید کل مقاطع طویل فولادی در مدت ۷ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد منفی ۳درصدی مواجه شده‌اند که بیشترین میزان افت تولید نیز برای تیرآهن بوده است؛ به این شکل که از ۷۴۸هزارتن تولید در ۷ماهه ۹۹ به ۶۷۹هزارتن در ۷ماهه ۱۴۰۰ رسیده و ۹درصد کاهش یافته است.

میلگرد نیز رشد منفی ۳درصدی داشته و از ۵میلیون و ۲۷۸هزارتن تولید در ۷ماهه ۹۹، امسال و در مدت زمان مشابه ۵میلیون و ۱۳۷هزارتن تولید رسیده و رشد منفی ۳درصدی را به ثبت رسانده است. در این میان محصولات دیگر همچون نبشی، ناودانی و سایر مقاطع تغییری در میزان تولیدشان صورت نگرفته و در عدد ۴۶۹هزارتن تولید ثابت مانده است.

رشد منفی ۱۳درصدی تولید مقاطع تخت فولادی

درخصوص کل مقاطع تخت فولادی نیز می‌توان گفت: تولید ۳محصول ورق گرم، ورق سرد و ورق پوششدار در مجموع با رشد منفی ۱۳درصدی همراه گشته است. به این شکل که ورق گرم از ۵میلیون و ۲۸۰هزارتن تولید در ۷ماهه نخست پارسال، در مدت مشابه سال جاری ۴میلیون و ۶۶۰هزارتن تولید شده و ۱۲درصد رشد منفی داشته است؛ همچنین ورق سرد نیز با افت ۱۲درصدی تولید از یک میلیون و ۵۹۴هزارتن تولید به یک میلیون و ۴۱۰هزارتن تولید در مدت ۷ماهه اول امسال رسیده است. در این میان درصد رشد منفی تولید برای ورق پوششدار کمتر از ۲ محصول یادشده است، به این شکل که رقم تولید ورق پوششدار از ۹۰۸هزارتن در ۷ماهه اول ۹۹ به ۸۶۰هزارتن در ۷ماهه ۱۴۰۰ رسیده و ۵درصد کاهش تولید برای آن ثبت شده است.

در مجموع می‌توان گفت: کل محصولات فولادی یادشده در مدت زمان ۷ماهه اول امسال با رشد منفی ۸درصدی تولید در مدت زمان ۷ماهه نخست ۱۴۰۰ مواجه گشته‌اند.

رشد منفی ۱۱درصدی برای تولید فولاد میانی

تولید فولاد میانی یکی دیگر از مواردی است که در این گزارش به آن پرداخته شده است؛ بیلت و بلوم در مدت ۷ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد منفی ۱۵درصدی تولید مواجه شده و حجم تولید آنها از ۱۰میلیون و ۹۸۳هزارتن در ۷ماهه اول پارسال به ۹میلیون و ۳۲۶هزارتن رسیده است؛ اسلب نیز با افت ۵درصدی تولید از ۶میلیون و ۷۵۱هزارتن تولید به ۶میلیون و ۴۴۳هزارتن در مدت زمان ۷ماهه اول امسال رسیده؛ در مجموع تولید فولادمیانی با افت ۱۱درصدی تولید در ۷ماهه نخست ۱۴۰۰ مواجه گشته است.

رشد منفی ۴درصدی تولید آهن اسفنجی

آهن اسفنجی نیز به عنوان یکی از مواد اولیه مهم در صنعت فولادسازی با رشد منفی ۴درصدی تولید در مدت زمان ۷ماهه اول امسال روبرو شده و از حجم تولید ۱۸میلیون و ۱۰۵هزارتن در ۷ماهه اول ۹۹ به ۱۷میلیون و ۳۷۸هزارتن در مدت زمان یادشده رسیده است.