رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

رئیس سازمان صمت خراسان شمالی با اشاره به آخرین وضعیت معدن آلبلاغ اسفراین گفت: سازمان ایمیدرو گزارش پایانی معدن آلبلاغ را تهیه و ارائه کرده است و پس از برطرف شدن نواقص، گواهی کشف صادر می‌شود.


به گزارش معدن مدیا به نقل از شاتا، حسین حاجی بگلو با بیان این خبر گفت: تا پیش از این، سودجویی هایی با برداشت های غیرمجاز از این معدن انجام و مواد معدنی با چهارپایان حمل و به دلال ها فروخته می شد اما با پاکسازی منطقه توسط دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان، حفظ و حراست این محدوده در اختیار سازمان ایمیدرو قرار گرفت و اکنون این سازمان مؤسسه حفاظتی در این محدوده مستقر کرده که علاوه بر حفاظت از معدن، جلوی برداشت های غیرمجاز هم گرفته شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی خاطرنشان کرد: اکنون سازمان ایمیدرو در حال انجام فعالیت و اکتشاف است تا ذخیره احتمالی معدن مشخص و گواهی اکتشاف صادر شود.

وی با اشاره به پیشینه وضعیت این معدن، دلیل تأخیرهای سازمان ایمیدرو برای حفاظت از این محدوده را نبود مؤسسه حفاظتی با توان و ظرفیت کافی در استان ذکر و خاطرنشان کرد: پس از چندین بار برگزاری مناقصه، در نهایت یک مؤسسه حفاظتی از خراسان رضوی برنده مناقصه شد و اکنون در حال فعالیت است.