رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

شرکت ام ام اییMME با توجه به مسئولیت ذاتی خود در توسعه و بومی سازی تکنولوژی ها، در حوزه نوین فولاد سبز پیش قدم شده است و در بخش فرآیند، تحقیقات اولیه را جهت روشن سازی تمام زوایای تکنولوژیکی احیا مستقیم با هیدروژن آغاز کرده است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایمیدرو، شرکت ام ام ایی از مجموعه های تحت پوشش ایمیدرو، تحقیقات در حوزه فولاد سبز را به عنوان نخستین شرکت صنعتی ایران آغاز کرده است.
موضوعات مرتبط با گازهای گلخانه ای و افزایش دمای زمین از چند سال پیش مطرح بوده است اما پس از توافق نامه پاریس در سال 2015 به طور جدی پیگیری می شود.

ضرورت کاهش گاز دی اکسیدکربن در صنعت فولاد جهان

مطابق با این توافق نامه افزایش دمای زمین نسبت به عصر پیش از صنعتی شدن باید زیر دو درجه سانتی گراد (ترجیحا یک و نیم درجه) حفظ شود. مفهوم ضمنی این توافق نامه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به 80 تا 90 درصد وضع موجود است و در صنعت فولاد به این دلیل که گاز دی اکسیدکربن عمده ترین گاز گلخانه ای است، کاهش بیش از 80 درصدی انتشار این گاز مخرب در محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است.
طی سال های اخیر صنعت فولاد جهان گام هایی را برای دستیابی به فولاد سبز برداشته است و خصوصا اروپا در این موضوع پیش رو است.

احیا مستقیم با هیدروژن

از بین مسیرهای مختلف برای رسیدن به فولاد سبز، مسیر احیا مستقیم با هیدروژن به عنوان بهترین مسیر شناخته شده است
این گزارش می افزاید، ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده آهن اسفنجی گازی، می تواند اقدامات بسیار موثری در این زمینه داشته باشد چراکه هم دانش طراحی و هم دانش بهره برداری در داخل کشور ایران نهادینه شده است.
توجه به این نکته ضروری است که در سال های آینده مالیات های سنگینی بر انتشار گازهای گلخانه ای و خصوصا دی اکسیدکربن انتظار می رود.