جستجو

به گزارش معدن رسانه و به نقل از ایرنا «خداداد غریب پور» امضای تفاهم نامه همکاری بین فدراسیون لجستیک و حمل و نقل ایران و خانه معدن را در روز گذشته یادآور شد و آن را تلاشی برای بهره گیری از ظرفیت سرمایه گذاران و بخش خصوصی در ایجاد زیربناهای کشور دانست.

به گزارش ایرنا، تفاهم نامه همکاری بین فدراسیون حمل و نقل و لجستیک با خانه معدن ایران در چارچوب رشد و توسعه اقتصادی بخش معدن و حل مسائل لجستیک و مدیریت زنجیره تامین معادن ایران امضا شد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: پیش قدم شدن بخش خصوصی به معنای اعتماد آن به دولت است و در این پیوند ایمیدرو نقش بسترسازی، تنظیم روابط، سیاستگذاری، حمایت و پشتیبانی را ایفا می کند.غریب پور درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات در بخش معدن نیز گفت: بخش معدن همکاری بسیار خوبی با بانک مرکزی داشته و دارد.

مطالعه‌ی بیشتر: