رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

استاندار خوزستان با اشاره به ضرورت تشکیل کارگروهی برای افزایش بهره‌برداری از معادن استان، گفت: اقتصاد خوزستان فقط بر پایه نفت ،گاز و تک محصولی نباید باشد و باید از ظرفیت معادن استان نیز استفاده کرد.


صادق خلیلیان در نشست شورای معادن استان بیان کرد: باید از ظرفیت معادن و سرزمین پهناور استان به بهترین شکل به منظور ایجاد اشتغال و خلق ثروت استفاده و وضعیت استان را متحول کنیم.

خلیلیان در این جلسه با اشاره به ضرورت تشکیل کارگروهی برای معادن استان متشکل از مسئولین، کارشناسان و اساتید دانشگاه، گفت: در جلسات این کارگروه سیاست‌گذاری‌ها و اقداماتی مانند نحوه افزایش بهره‌برداری از معادن استان و چگونگی جذب سرمایه‌گذار برای فرآوری مواد معدنی بررسی و تعیین شود.

وی با تاکید بر ایجاد ظرفیت‌ برای استان در ابعاد مختلف، افزود: جلسات کارگروه باید به طور مرتب خروجی داشته باشد و خروجی آن ایجاد اهداف مشخص، تشویق سرمایه‌گذاران و خلق ثروت باشد.

استاندار خوزستان به وجود ۱۴ نوع ماده معدنی در استان به عنوان یک ظرفیت اشاره کرد و افزود: مسئولان مربوطه گزارشات کارشناسی در مورد معادن استان را در جلسات آینده ارائه دهند تا اهمیت موضوع، چشم‌انداز ظرفیت و پتانسیل‌های استان مشخص و بر اساس آن سیاست‌گذاری‌ها، مشوق‌ها و زمینه‌ها و بسترهایی که نیاز است فراهم شود.

منبع : ایرنا