رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

🎬 موسی محمدی، مدیر تحقیق و توسعه شرکت سنگ آهن گهرزمین در گفت‌و‌گوی تصویری با «معدن‌مدیا»:
🔸 حرکت به سوی معدن‌کاری سبز نیازمند دستورات حاکمیتی و همکاری و هماهنگی شرکت‌ها با یکدیگر است.
🔸شرکت‌های مطرح و بزرگ معدنی دنیا سهم قابل توجهی از درآمد خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کنند؛ درحالیکه در ایران این مقدار بسیار ناچیز و کمتر از یک درصد است.

🔸 تماشا کنید: