رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط اداره ملی آمار چین (NBS) در روز دوشنبه ۱۶ می، تولید فولاد خام و فولاد نهایی چین در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش داشته است.

تولید آوریل

تولید فولاد خام چین ۹۲.۷۸ میلیون تن برآورد شده که ۵.۲۰ درصد کاهش نسبت به آوریل ۲۰۲۱، و ۵.۰۷ درصد نسبت به مارس ۲۰۲۲ افزایش یافته است.

تولید فولاد گرم چین ۷۶.۷۸ میلیون تن ارزیابی شد که نسبت به سال گذشته بدون تغییر بوده و نسبت به ماه گذشته ۷.۲۳ درصد افزایش داشته است.

تولید فولاد نهایی چین ۱۱۴.۸۳ میلیون تن برآورد شد که ۵.۸ درصد نسبت به سال گذشته و ۱.۷۶ درصد نسبت به ماه گذشته کاهش داشته است.

تولید ژانویه – آوریل

تولید فولاد خام چین ۳۳۶.۱۵ میلیون تن ارزیابی شد که کاهش ۱۰.۳ درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کرد.

تولید فولاد گرم چین ۲۸۰.۳۰ میلیون تن برآورد شد که کاهش ۹.۴ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرد.

تولید فولاد تمام شده چین ۴۲۶.۸۲ میلیون تن ارزیابی شد که نسبت به سال قبل ۵.۹ درصد کاهش داشته است.

اداره ملی آمار چین همچنین داده های ژانویه تا آوریل را برای صنایع اصلی پایین دستی فولاد منتشر کرد.

شروع ساخت و ساز جدید بر اساس مساحت ۳۹۷.۳۹ میلیون متر مربع تخمین زده شد که کاهش ۲۶.۳ درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کرد.

سرمایه گذاری در زیرساخت های چین نیز ۶.۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

در ۱۱ می، انجمن خودروسازان چین آمار تولید و فروش چهار ماهه اول سال ۲۰۲۲ را منتشر کرد.

تولید آوریل:

۱.۲۱ میلیون دستگاه خودرو تولید شده که، کاهش ۴۶.۱ درصدی را نسبت به آوریل ۲۰۲۱، و کاهش ۴۶.۲ درصدی را نسبت به مارس ۲۰۲۲ تجربه کرده است.

فروش آوریل:

۱.۱۸ میلیون دستگاه خودرو به فروش رفته است که، کاهش ۴۷.۶ درصدی را نسبت به سال قبل، و کاهش ۴۷.۱ درصدی را نسبت به ماه گذشته داشته است.

تولید ژانویه تا آوریل:

۷.۶۹ میلیون دستگاه خودرو تولید شده که، نسبت به سال گذشته ۱۰.۵ درصد کاهش داشته است.

فروش ژانویه تا آوریل:

۷.۶۹ میلیون دستگاه خودرو به فروش رفته که، کاهش ۱۲.۱ درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کرده است.

منبع : آرتان پرس / متال بولتن