جستجو

بررسی عملکرد مجموعه‌های تولیدی شرکت ملی صنایع مس ایران در بهمن ما سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که در واحد تغلیظ مجموعه میدوک ۱۰ هزار و ۳۴۷ تن کنسانتره مس تولید شده که با این حجم تولید، ۱۴ درصد افت نسبت به بهمن ماه سال ۱۳۹۷ مشاهده شده است. این واحد در یازده ماه ابتدایی سال سال جاری ۱۳۳ هزار و ۳۷۰ تن کنسانتره تولید کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد کاهش داشته است. واحد سونگون نیز در بهمن ماه امسال ۲۵ هزار و ۹۶۴ تن کنسانتره تولید کرد که نسبت به بهمن ماه سال گذشته پنج درصد افزایش تولید را تجربه کرده، همچنین این مجموعه با تولید ۳۰۲ هزار و ۷۷ تن کنسانتره در ۱۱ ماه سال ۱۳۹۸، نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است.

در واحد تغلیظ مجتمع مس سرچشمه نیز در بهمن ماه سال جاری ۵۸ هزار و ۹۹ تن و در یازده ماه نخست امسال ۶۵۰ هزار و ۱۰۷ تن کنسانتره مس تولید کرد که به ترتیب ۱۵ درصد و یک درصد افزایش تولید را نسبت به ماه‌های مشابه سال ۱۳۹۷ ارزیابی می‌کند. به طور کلی شرکت ملی مس در بهمن ماه امسال با ۹۴ هزار و ۴۱۰ تن کنسانتره مس، هشت درصد رشد را نسبت به بهمن ماه سال ۱۳۹۷ تجربه کرده و مجموع تولید کنسانتره مس در ۱۱ ماه سال جاری  یک میلیون و ۸۵ هزار و ۵۵۴ تن بوده است.

در واحد ذوب مجموعه‌های سرچشمه و خاتون‌آباد در بهمن ماه سال جاری به ترتیب ۲۰ هزار و ۴۷۹ تن و هفت هزار و ۱۲ تن آند مس تولید شد که نسبت به بهمن ماه سال گذشته ۹ درصد رشد و ۲۸ درصد افت را گزارش کرده است. در مجموع در ماه گذشته ۲۷ هزار و ۴۹۱ تن آند تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد افت را گزارش می‌کند. در یازده ماه سال ۱۳۹۸ در مجموع ۲۷۴ هزار و ۲۵۰ تن آند تولید شده که ۲۱۸ هزار و ۶۳۳ تن از آن سهم مجتمع مس سرچشمه بوده و ۱۹ درصد افزایش در تولید را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و همچنین واحد خاتون‌آباد با سهم ۵۵ هزار و ۶۱۷ تن آند افت ۴۵ درصدی را نسبت به یازده ماه ابتدایی سال ۱۳۹۷ را اعلام کرده است.

مجموع کاتد مسی تولید شده توسط شرکت ملی مس در بهمن ماه امسال، ۱۸ هزار و ۹۴۶ تن بوده که نسبت به بهمن ماه سال گذشته ۱۹ درصد افت را گزارش می‌کند. از این میزان واحد پالایشگاه سرچشمه در ماه گذشته با تولید ۱۳ هزار و ۴۲۶ تن ۹ درصد افت را به خود اختصاص داده، در واحد لیچینگ مجتمع مس سرچشمه ۵۲۳ تن تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد کاهش را به همراه داشته است، همچنین در واحدهای لیچینگ و پالایشگاه میدوک ۴۲۲ تن و چهار هزار و ۵۷۵ تن کاتد مس تولید شده که به ترتیب ۱۷ و ۴۰ درصد کاهش در تولید را در مقایسه با ماه بهمن سال گذشته را ارزیابی می‌کند.

شرکت ملی مس در یازده ماه ابتدایی سال ۱۳۹۸ در مجموع تولید دو واحد سرچشمه و میدوک، ۲۲۴ هزار و ۳۳۱ تن کاتد مس تولید کرد که از این میزان ۱۴۲ هزار و ۹۷۲ تن در واحد پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه تولید شده که هشت درصد رشد تولید را در مقایسه با یازده ماه ابتدایی سال گذشته گزارش می‌کند، همچنین واحد لیچینگ این مجموعه با تولید پنج هزار و ۵۲۶ تن کاتد، ۱۰ درصد افت را گزارش کرده و در واحدهای لیچینگ و پالایشگاه میدوک نیز پنج هزار و ۴۶۸ تن و ۷۰ هزار و ۳۶۵ تن کاتد تولید شده که به ترتیب کاهش ۹ و ۱۱ درصدی نسبت به دوره یازده ماهه ابتدایی سال گذشته را روایت می‌کند.

یکی دیگر از فعالیت‌های شرکت ملی مس، استخراج مواد معدنی به ویژه مس بوده که توسط سه واحد سونگون، سرچشمه و میدوک انجام می‌شود، این در حالی است که مجموعه سونگون در ماه گذشته امسال چهار میلیون و ۱۸۴ هزار و ۴۴۸ تن مس استخراج کرده و مجموعه‌های سرچشمه با تولید ۶ میلیون و ۸۰۴ هزار و ۷۵۹ تن و میدوک با دو میلیون و ۴۰۲ هزار و ۹۷ تن ۶ درصد افت تولید را نسبت به ماه بهمن سال گذشته را نشان می‌دهد. این سه واحد در مجموع در دوره ۱۱ ماهه نخست سال جاری، ۱۵۶ میلیون و ۷۴ هزار و ۴۷۴ تن سنگ مس استخراج کردند که کاهش سه درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته را گزارش می‌کند. قابل ذکر است که واحد سونگون با استخراج ۴۶ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۴۷۸ تن و مجتمع سرچشمه با ۷۹ میلیون و ۸۰ هزار و ۹۷۵ تن هر کدام افت پنج درصدی و میدوک با استخراج ۳۰ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۲۱ تن، پنج درصد رشد را نسبت به دوره یازده ماهه سال گذشته به خود اختصاص داده‌اند.

واحد میدوک در بهمن ماه امسال ۶۷۶ هزار و ۵۱۳ تن سنگ سولفیدی مس را استخراج کرده که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته هشت درصد افت را بازگو می‌کند، همچنین این واحد در ۱۱ ماه نخست سال هفت میلیون و ۷۵۷ هزار و ۱۸۲ تن سنگ سولفیدی استخراج کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال پیشین پنج درصد افت را تجربه کرده است. مجتمع مس سرچشمه نیز با میزان دو میلیون و ۳۵۲ هزار و ۲۸۷ تن، ۲۳ درصد رشد در زمینه استخراج سنگ سولفیدی را داشته‌ و همچنین این مجموعه با استخراج ۲۸ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۹۲۵ تن در دوره ۱۱ ماهه ابتدایی امسال چهار درصد افزایش استخراج را نسبت به همین دوره در سال ۱۳۹۷ بازگو می‌کند. واحد سونگون نیز با استخراج یک میلیون و ۱۶۲ هزار و ۴۹۴ تن در بهمن ماه امسال و ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۶۶۴ تن در ۱۱ ماه سال ۱۳۹۸ به ترتیب چهار درصد رشد و سه درصد افت در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۳۹۷ را اعلام می‌کند. مجموع استخراج سنگ سولفیدی در بهمن ماه امسال چهار میلیون و ۱۹۱ هزار و ۲۹۴ تن و در دوره یازده ماهه ۴۹ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۷۷۱ تن برآورد شده است.

میزان تولید واحد ریخته‌گری مجتمع مس سرچشمه در دوره یازده ماهه سال جاری پنج هزار و ۶۳۲ تن ارزیابی شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰ درصد افت داشته است. هچنین در واحد تلغیظ این مجتمع در ماه گذشته ۵۷۲ تن مولیبدن تولید شده که در مقایسه با بهمن ماه سال ۱۳۹۷، رشد ۵۴ درصدی را گزارش می‌کند، این واحد در یازده ماه سال جاری نیز پنج هزار ۶۹۸ تن مولیبدن تولید کرده است که ۳۲ درصد افزایش را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. میزان تولید بهمن ماه این محصول در واحد سونگون ۱۸۷ تن بوده که با ۵۳ درصد رشد نسبت به بهمن ماه پیشین همراه بوده و همچنین کاهش یک درصدی را با میزان تولید یک هزار و ۹۷۸ تن در دوره یازده ماهه ابتدایی سال در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۷ بازگو می‌کند. به طور کلی شرکت ملی مس در بهمن ماه و یازده ماه ابتدایی سال جاری ۷۵۹ تن و هفت هزار و ۶۷۶ تن مولیبدن تولید کرده که به ترتیب روند رشد ۵۴ و ۲۱ درصدی را نمایش می‌دهد.

در پایان قابل ذکر است که شرکت ملی صنایع مس ایران در واحد پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه، ۳۹ تن لجن طلا را تولید کرده که در مقایسه با بهمن ماه سال گذشته ۳۹ درصد افت را تجربه کرده است، همچنین این شرکت در دوره یازده ماه ابتدایی سال جاری ۴۷۶ تن لجن طلا را تولید کرده که رشد چشمگیر ۹۰ درصدی را نشان می‌دهد.

منبع: فلزات آنلاین

مطالعه‌ی بیشتر:

لازم به ذکر است مسئولیت حقوقی تمامی محتواهای تولیدی این وبسایت تحت عنوان «اختصاصی معدن‌مدیا» و در این دسته‌بندی، به عهده رسانه «نوآوران معدن» با شناسه مجوز 88190 می‌باشد؛ سایر محتواهای درج‌شده بازنشر و با ذکر منبع است.