رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

قیمت سنگ آهن در بازار جهانی روز گذشته افزایش داشت که به دلیل اقدام چین برای کاهش نرخ بهره وام ها و کاهش موجودی بازار سنگ آهن به پایین ترین سطح 8 هفته اخیر بود که جو بازار را مثبت نمود.
بانک های چینی روز جمعه نرخ بهره کلیدی وام های بلندمدت را به میزان بی سابقه ای کاهش دادند، اقدامی که هزینه های وام مسکن را کاهش می دهد و ممکن است به مقابله با تقاضای ضعیف کمک کند.
آخرین شاخص قیمت پلاتس برای سنگ آهن خلوص 62 درصد 2.8 دلار بالا رفته به 129.4 دلار هر تن خشک سی اف آر چین رسیده است.

منبع : ایفنا