رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

فرارسیدن یکم خرداد، روز معدن و آغاز هفته معدن یادآور زحمات و مجاهدت‌های ارزنده دست اندرکاران عرصه معدن و صنایع معدنی در جای‌جای کشور است.
بر خود لازم می دانم این فرصت را مغتنم شمارم و در راستای معرفی نقش کلیدی این حوزه در اقتصاد کلان و موتور پیشران صنعت در کشور بهره برده و ارتقای حوزه معدنی کشور را راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی موجود، معرفی نماییم.
با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۱ توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال « تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی» می‌توان تمامی فرمایشات ایشان را در حوزه معدن و صنایع معدنی به کار بست و امید به فردایی بهتر داشت.‌‌

با احترام

رضا بستامی
رییس سازمان‌