رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

شهاب جنابی، رئیس ستاد دهه‌ی تولید و تجارت و مشاور وزیر و مدیر کل حوزه‌ی وزارتی وزیر صمت، در نشست خبری گرامیداشت این دهه که امروز، چهارشنبه یک تیر، در ساختمان وزارت صمت برگزار شد، عنوان کرد: با توجه به این که امروز، روز اصناف و ده تیر روز صنعت و معدن است، وزیر صمت طی تصمیمی این دهه را به نام تولید و تجارت نام‌گذاری کرد که با برنامه‌ریزی قبلی، اقداماتی هدفمند در این ایام برگزار خواهد شد.