رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

قیمت کویل نورد گرم چین در روز چهارشنبه ۲۲ ژوئن کاهش یافت و جو بازار همچنان به دلیل تقاضای ضعیف در حال تضعیف است.

بازار داخلی کویل نورد گرم چین / کاهش قیمت به دلیل ضعف مداوم تقاضا

قیمت ورق آهن نورد گرم در چین شرقی سابق (شانگهای) ۴,۲۷۰ – ۴,۲۸۰ یوان (۶۳۵ – ۶۳۷ دلار) در هر تن ارزیابی شد و با کاهش ۷۰ یوان در هر تن روبرو شد.
پرمعامله ترین قرارداد کویل نورد گرم در بورس آتی شانگهای در روز چهارشنبه کاهش یافت و هفتمین کاهش روزانه در هشت معامله گذشته را نشان داد.
قیمت کویل نورد گرم چین اندکی قبل از زنگ بسته شدن به پایین ترین سطح روزانه یعنی ۴۱۶۶ یوان در هر تن رسید و در فاصله قابل توجهی از پایین ترین سطح یک سال و نیم اخیر یعنی ۴۱۵۸ یوان در هر تن رسید که روز دوشنبه ثبت شد. فعالان بازار کاهش قیمت را به ضعف مداوم تقاضا نسبت دادند.
یک تحلیلگر صنعت در شانگهای گفت: صعود دیروز [قیمت] فقط یک اصلاح جزئی پس از کاهش قابل توجه و طولانی بود و بازار همچنان تحت تأثیر تقاضای ضعیف در کوتاه مدت است.

بازار صادرات کویل نورد گرم چین / خودداری کارخانه‌های بزرگ از ارائه پیشنهادات

شاخص قیمت صادرات کویل نورد گرم فولادی بندر اصلی فوب چین ۶۷۴.۷۴ دلار در هر تن ارزیابی شد که با کاهش ۱۰ دلاری در هر تن مواجه شد.
معامله گران بازار گفتند که عقب نشینی قیمت های آتی کویل نورد گرم در بورس آتی شانگهای، ارزش بازار صادرات کویل نورد گرم چین را در روز چهارشنبه کاهش داد.
با خودداری کارخانه‌های بزرگ از ارائه پیشنهادات، فعالان بازار همچنان اعلام کردند که ۷۰۰ دلار در هر تن فوب چین یک آستانه موقت برای آنها خواهد بود.
به گفته فعالان بازار، برآورد قیمت های صادراتی کویل نورد گرم بر اساس قیمت های داخلی ۶۵۰ دلار در هر تن فوب چین در روز چهارشنبه بود که ۱۰ دلار در هر تن نسبت به روز گذشته افت پیدا کرد.

شنیده ها از بازار / بورس آتی شانگهای

یک تحلیلگر صنعت در شانگهای گفت: تقاضای ضعیف، فضای صعودی را پس از زیان های قابل توجه اخیر محدود می کند. قیمت فولاد احتمالاً در کوتاه مدت به دنبال نوسانات پایین خواهد بود.
پرمعامله ترین قرارداد آتی ماه اکتبر کویل نورد گرم در روز چهارشنبه با قیمت ۴۱۹۵ یوان در هر تن بسته شد که نسبت به روز سه شنبه ۹۶ یوان در هر تن کاهش داشت.