رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

در ماه گذشته میلادی چین 97.81 میلیون تن سنگ آهن تولید کرد که رشد ماهانه 14 درصدی داشته نسبت به ماه می سال قبل نیز 5.6 درصد بالا رفت. برداشته شدن موقت محدودیت های کرونایی در برخی شهرهای بزرگ از جمله شانگهای تولید فولاد را در این ماه 4.1 درصد بالا برده 96.61 میلیون تن نمود. از این رو تقاضای سنگ آهن بهبود یافت.
از طرفی چین به دنبال کاهش وابستگی به واردات سنگ آهن است از این رو تولید داخلی آن بالا رفته است. البته قابل ذکر است سنگ آهن تولید داخلی چین کیفیت پایینی دارد و قبل از استفاده در کوره های بلند نیاز به بهینه سازی دارد.

منبع : ایفنا