رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

📌فاطمی امین مطرح کرد:
🎬 ما با عدم توازن در سرمایه گذاری مواجه هستیم/ ظرفیت تولید نورد داریم اما در صنایع بالادستی به حد کافی سرمایه‌گذاری نشده است