رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

این نیروگاه، آخرین نیروگاه برق اتریش با سوخت زغال سنگ، در بهار سال 2020 تعطیل شد، اما اکنون دولت – نگران از اینکه روسیه ممکن است تحویل گاز حیاتی خود را بیشتر کاهش دهد – تصمیم گرفته است در صورت نیاز، سایت را دوباره آماده کند.

اروپا در تلاش بود تا از زغال سنگ در مبارزه با تغییرات آب و هوایی فاصله بگیرد.

اما از آنجایی که روسیه تحویل گاز خود را در پی تحریم هایی که غرب به دلیل جنگ در اوکراین بر این کشور تحمیل کرده است، کاهش داده است، کشورهای اروپایی دوباره به زغال سنگ روی آورده‌اند.

منبع: ایلنا