رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

تحلیلگران انتظار دارند رشد تولید جهانی سنگ آهن در سال های آینده تسریع شود و به رکودی که از زمان ثبت قیمت ۵۵ دلار در هر تن برای سنگ آهن به عنوان به پایین ترین سطح یک دهه اخیر در سال ۲۰۱۵ رقم خورد، پایان دهد.
در استرالیا روند رشد تولید گرچه آهسته تر ولی ادامه خواهد داشت، در برزیل رشد سریع‌تر و تولید سنگ آهن چین با ثبات تر خواهد بود و این کشورها محرک‌های اصلی رشد جهانی تولید خواهند بود.
چین سرمایه گذاری هنگفتی را در معادن خارج از کشور خود انجام خواهد داد تا امنیت واردات سنگ آهن را بهبود بخشد و گینه از طریق پروژه سیماندو یکی از ذینفعان مهم این روند خواهد بود.
رشد تولید معادن بین سال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ حدود ۲.۷ درصد برآورد شده در حالی که ۵ سال گذشته منفی ۱.۳ درصد بود. این روند تولید را در سال ۲۰۲۶ به ۳۶۱.۷ میلیون تن در سال می رساند که تنها معادل مجموع تولید روسیه، هند، آفریقای جنوبی و استرالیا در سال ۲۰۲۲ است. بیشترین محرکین رشد تولید هم برزیل و استرالیا خواهند بود.

منبع : ایفنا