رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

مجموع صادرات فولاد ایران (فولاد میانی و محصولات فولادی) در ۲ ماهه نخست سال جاری، ۱ میلیون و ۴۲۳ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش ۱.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

وضعیت صادرات فولاد میانی

بنابر گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در ۲ ماهه نخست سال جاری، صادرات فولاد میانی کشور، ۱ میلیون و ۶۰۶ هزار تن بوده که رشد ۱۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.
از صادرات فولاد میانی، سهم صادرات بیلت و بلوم در ۲ ‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱، ۸۳۸ هزار تن، و سهم صادرات اسلب، ۲۲۸ هزار تن بوده است.
در ۲ ماهه نخست سال جاری، صادرات اسلب کاهش ۲۸ درصدی را تجربه کرده است و صادرات بیلت و بلوم، ۲۹ درصد افزایش یافته است.

کاهش ۲۵ درصدی کل صادرات فولاد ایران

کل صادرات محصولات فولادی کشور در ۲ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، ۳۵۷ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد. در واقع در ۲ ماهه نخست سال جاری، صادرات محصولات فولادی مسیر مخالف صادرات فولاد میانی را طی کرده و صادرات این محصولات کاهش یافته است.
از میان محصولات فولادی، سهم صادرات مقاطع طویل فولادی، ۳۰۱ هزار تن بوده و صادرات این مقاطع در ۲ ماهه نخست سال جاری، ۳۱ درصد کاهش یافته است.
صادرات میلگرد که بیشترین سهم را از میان صادرات کل محصولات فولادی دارد، در ۲ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۷ درصد کاهش یافته است و به ۲۷۲ هزار تن رسیده است.
صادرات مقاطع تخت فولادی نیز با افزایش ۳۷ درصدی به ۵۶ هزار تن رسیده است.
گفتنی است در ۲ ماهه نخست امسال صادرات آهن اسفنجی صفر بوده است.

منبع : آرتان پرس