رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

تحلیلگران بر این باورند که احتمالا چین ماه جاری میلادی اعلام خواهد کرد که تولید فولاد سال 2022 را 2 تا 3 درصد یا 20 تا 30 میلیون تن نسبت به سال قبل کاهش خواهد داد. این میزان کاهش تولید موجب روند صعودی بازار فولاد چین نخواهد شد چرا که تقاضا هم تحت تاثیر رکود بازار مسکن شاید بیشتر کاهش یابد.
برخی انتظار دارند در نیمه دوم سال قیمت فولاد در چین به نوسان ادامه دهد ولی نسبت به نیمه اول سال آرام تر باشد. تقاضای چین در سال 2022 حداقل 5 درصد افت خواهد داشت که این یعنی اگر چین می خواهد میزان موجودی بازار فولاد را پایین بیاورد و به رشد قیمت فولاد کمک کند باید تولید را تا 50 میلیون تن نسبت به سال قبل کاهش دهد که برای آن غیر ممکن است به این میزان کاهش تولید تن دهد چون موجب افزایش بیکاری و فشار زیاد بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی می گردد.

منبع : ایفنا