در تاریخ ۶ مارس ۲۰۲۳ میلادی ( امروز ۱۵ اسفند ماه)، قیمت بیلت صادراتی منطقه CIS افزایش یافته است.
هر تن اسلب صادراتی ایران فوب خلیج فارس بدون تغییر، با قیمت ۵۳۵ دلار و هر تن بیلت صادراتی ایران نیز بدون تغییر، با نرخ میانگین ۵۶۷ دلار مبادله شد.
بیلت صادراتی منطقه CIS با افزایش ۴ دلاری، با نرخ ۶۱۲ دلار به ازای هر تن مبادله شد در حالی که اسلب صادراتی این منطقه بدون تغییر، به قیمت ۶۴۷ دلار و ۵۰ سنت در هر تن به فروش رسید.

منبع: فولادبان