در تاریخ ۷ مارس ۲۰۲۳ میلادی ( امروز ۱۶ اسفند ماه)، قیمت اسلب صادراتی منطقه CIS افزایش یافته است.
در همین حال، هر تن اسلب صادراتی ایران فوب خلیج فارس بدون تغییر، با قیمت ۵۳۵ دلار و هر تن بیلت صادراتی ایران نیز بدون تغییر، با نرخ میانگین ۵۶۷ دلار مبادله شد.
بیلت صادراتی منطقه CIS بدون تغییر، با نرخ ۶۱۲ دلار به ازای هر تن مبادله شد در حالی که اسلب صادراتی این منطقه با رشد ۲۰ دلاری، به قیمت ۶۶۷ دلار و ۵۰ سنت در هر تن به فروش رسید.

منبع: فولادبان