صادرات سنگ آهن برزیل در فوریه سال جاری میلادی 5 درصد افت ماهانه داشته به 23.41 میلیون تن رسید. البته کاهش صادرات ماهانه بنا بر گزارش ها به دلیل روزهای کاری کمتر بوده است. از طرفی میزان صادرات فوریه نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد رشد داشته است.
میانگین قیمت سنگ آهن صادراتی برزیل 86 دلار هر تن فوب بود که 9 درصد معادل 8.5 دلار هر تن نسبت به فوریه 2022 افت داشت.

منبع: ایفنا