در تاریخ ۹ مارس ۲۰۲۳ میلادی ( امروز ۱۸ اسفند ماه)، اسلب و بیلت صادراتی ایران فوب خلیج فارس با افزایش قیمت رو به رو شدند.
هر تن اسلب صادراتی ایران فوب خلیج فارس با رشد ۲۵ دلاری، با قیمت ۵۶۰ دلار و هر تن بیلت صادراتی ایران نیز با افزایش ۵ دلاری، با نرخ میانگین ۵۷۲ دلار مبادله شد.
بیلت صادراتی منطقه CIS با رشد ۸ دلاری، با نرخ ۶۲۰ دلار به ازای هر تن مبادله شد در حالی که اسلب صادراتی این منطقه بدون تغییر، به قیمت ۶۶۷ دلار و ۵۰ سنت در هر تن به فروش رسید.

منبع: فولادبان