در دو ماه نخست سال جاری میلادی تولید فولاد خام اوکراین 79.3 درصد افت نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته 708 هزار تن ثبت شد. البته در فوریه کمی بهبود در تولید مشاهده شد چون مشکل تامین برق بهبود بافت. تولید فولاد فوریه نسبت به ژانویه 49 درصد رشد داشت.
تهاجم روسیه تولید فولاد اوکراین را به شدت تحت تاثیر قرار داده و برخی از تجهیزات خطوط تولید اصلی آن آسیب های جدی دیدند. سایر خطوط تولید نیز تحت تاثیر کمبود برق قرار گرفتند. خطوط حمل و نقل نیز آسیب دیدند و حمل و نقل دریایی اوکراین عملا متوقف شد.

منبع: ایفنا