در تاریخ ۱۶ مارس ۲۰۲۳ میلادی ( امروز ۲۵ اسفند ماه)، بیلت صادراتی منطقه CIS ثابت باقی ماند اما بیلت صادراتی ایران با کاهش قیمت مواجه شد.
هر تن اسلب صادراتی ایران فوب خلیج فارس بدون تغییر با قیمت ۵۶۰ دلار و هر تن بیلت صادراتی ایران با کاهش ۲ دلاری، با نرخ میانگین ۵۷۰ دلار مبادله شد.
علاوه بر این، بیلت صادراتی منطقه CIS بدون تغییر، با نرخ ۶۱۵ دلار به ازای هر تن مبادله شد در حالی که اسلب صادراتی این منطقه نیز بدون تغییر، به قیمت ۶۷۰ دلار در هر تن به فروش رسید.

منبع: فولادبان