قیمت‌های بالای زغال سنگ، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش رشد اقتصادی جهان، موجب کاهش تقاضای کلی زغال سنگ شد.


زغال‌سنگ نقش مهمی در تولید برق به خصوص در کشورهای چین و هند ایفا می کند.
کاربرد مهم دیگر زغال سنگ در صنعت فولاد است اما در سال‌های اخیر توجه به گرمایش جهانی و پیامدهای نامطلوب استفاده از سوخت‌های فسیلی و به خصوص زغال سنگ، موجب انجام اقداماتی کاهش استفاده از زغال سنگ شده است. با این وجود، قیمت‌های بالای زغال سنگ، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و کاهش رشد اقتصادی جهان، موجب کاهش تقاضای کلی زغال سنگ شد.
در این راستا، قیمت بالای گاز تعدادی از کشورها را به سمت استفاده از زغال سنگ ارزان‌تر سوق خواهد داد. همچنین موج گرما و خشکسالی در برخی مناطق جهان منجر به افزایش تقاضای برق و کاهش تولید برق آبی خواهد شد.
بر مبنای پیش بینی آژانس بین‌المللی انرژی، تقاضای جهانی زغال سنگ در سال ۲۰۲۳ به رکورد تاریخی خود می رسد و بعد از آن با اندکی کاهش به سطوح سال ۲۰۲۲ می رسد. البته جنگ روسیه و اوکراین باعث ایجاد یک سری ممنوعیت‌ها و تحریم‌ها توسط بسیاری کشورها علیه این کشور شده است.
با توجه به اینکه روسیه سومین صادر کننده زغال سنگ در دنیا است و این تحریم‌ها باعث تغییر جریان تجارت جهانی خریداران و به خصوص اروپا شد، در این گزارش به بررسی تقاضا و عرضه زغال سنگ تا سال ۲۰۲۵ پرداخته شده است و اثر تحولات مهمی مانند حمله روسیه به اوکراین بر روی امنیت انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش بر مبنای گزارش‌های منتشر شده توسط آژانس بین المللی انرژی (IEA) در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ تهیه شده است.

منبع: فولادبان