با وجود تاکید مقامات چین در لزوم کاهش تولید سال ۲۰۲۳ فولاد این کشور، برای سومین سال متوالی، آمار نشان از جهش تولید و رشد مطلوب تقاضای فولاد این کشور دارد.
تولید 2 ماه ابتدای چین رشد 5.6%+ داشته و به 169 میلیون تن رسیده است. با اینحال، موجودی انبارها نزولی بوده و سنگ آهن، شمش فولاد و ورق گرم هر 3 محصول شاهد تداوم روند نزولی موجودی هستند که سیگنال تقاضای بسیار قوی دارد.
هدف چین از کاهش تولید فولاد، دستیابی به اهداف کربن خنثی این کشور در سال 2030 است. فولادی ها 15% گازهای گلخانه ای چین بعد از نیروگاه را تولید کرده و محدودیت تولید این حوزه، برای دولت کلیدی است.
وضعیت مطلوب اقتصاد چین در سال 2023 مانع تاثیرپذیری کامودیتیها از بحران بانکی آمریکا و اروپا شده و خبر خوبی برای فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی است.

منبع: کانال تلگرامی کامودیتی