کشورهای شیلی و چین طی سال 2022 میلادی به ترتیب صدر نشین جهان در تولید معادن مس و تولید مس تصفیه شده بودند.


معادن شیلی با تولید 5 میلیون و 200هزار تن فلز سرخ توانستند در سال 2022 میلادی نیز همچنان صدرنشین تولید این ماده معدنی در جهان باقی ماند.
کنگو و پرو نیز هریک با تولید 2 میلیون و 200 هزار تن مس طی سال گذشته میلادی در رتبه دوم تولید فلز سرخ جهان ایستادند. طی مدت یاد شده، معادن چین نیز با تولید یک میلیون و 900هزار تن مس رتبه سوم تولید را به خود اختصاص دادند.
این در حالی است که مجموع تولید معادن مس جهان از 21 میلیون و 200 هزار تن در سال 2021 میلادی به 22 میلیون تن در سال 2022 میلادی افزایش یافت.

چین همچنان پیشتاز تولید مس تصفیه شده

میزان تولید مس تصفیه شده چین طی سال گذشته میلادی به 11 میلیون تن رسید. بنابراین، چین توانست به عنوان پیشتاز تولید این محصول همچنان در رتبه نخست جهان قرار گیرد.
این در حالی است که کنگو با تولید یک میلیون و 700 هزار تن مس تصفیه شده و ژاپن با تولید یک میلیون و 600 هزار تن از این محصول طی سال 2022 میلادی به عنوان دومین و سومین تولیدکننده برتر جهان شناخته شدند.
همچنین میزان تولید جهانی مس تصفیه شده طی سال 2022 میلادی به 26 میلیون تن رسید که نسبت به سال پیش از آن(تولید 25 میلیون و 300 هزار تن) شاهد رشد تولید بود.
سازمان زمین شناسی ایالات متحده آمریکا میزان ذخایر جهانی مس را 890 میلیون تن اعلام کرده است. شیلی با برخورداری از 190 میلیون تن ذخایر فلزسرخ در رتبه نخست جهان قرار دارد. پس از آن، استرالیا و پرو به ترتیب با 97 میلیون تن و 81 میلیون تن ذخایر مس در جایگاه دوم و سوم جهان ایستادند.

منبع: ایمیدرو