شواهد موجود نشان می‌دهد در ۲۰۲۳گلنکور و بی‏‏‏‏‏‏‌اچ‏‏‏‏‏‏‌پی سال‌خوبی را پشت‌سر خواهند گذاشت. این دو شرکت تلاش می‌کنند در پروژه‌های مشترک مس تولید را به‌شدت افزایش دهند و در فاز نخست نیز روی معادن قراداغ جمهوری‌آذربایجان متمرکز شده‌اند. همکاری ملموسی که در ماه‌های ابتدایی ظرفیت تولید مس جهان را ۲۰ تا ۲۵هزار‌تن افزایش خواهد داد و به قدرت رقابتی دو شرکت در بخش معادن جهان کمک چشمگیری خواهد کرد.

منبع: دنیای اقتصاد