در تاریخ ۵ آوریل ۲۰۲۳ میلادی ( امروز ۱۶ فروردین ماه)، قیمت اسلب و بیلت در بازار جهانی تغییری نداشته است.
هر تن اسلب صادراتی ایران فوب خلیج فارس بدون تغییر، با قیمت ۵۵۷ دلار و ۵۰ سنت و هر تن بیلت صادراتی ایران تغییری نداشت و با نرخ میانگین ۵۵۶ دلار مبادله شد.
بیلت صادراتی منطقه CIS بدون تغییر، با نرخ ۵۷۹ دلار به ازای هر تن مبادله شد در حالی که اسلب صادراتی این منطقه نیز بدون تغییر، به قیمت ۶۳۵ دلار در هر تن به فروش رسید.

منبع: فولادبان