جستجو

روز: 16 فروردین 1402 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

سنگ آهن

سنگ آهن ارزان تر شد

آخرین قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص 62 درصد در چین 1.3 دلار افت روزانه داشته