آخرین قیمت قراضه سنگین 1 و2 ( 20-80) وارداتی در ترکیه 2 دلار افت داشته به 437.5 دلار هر تن سی اف آر رسیده است.
به نظر می رسد با توجه به روند بازار به زودی قیمت قراضه اروپا تا 420 دلار کاهش یابد ولی قراضه امریکا به دلیل تقاضای داخلی بالای آن و کاهش تولید بالا می ماند.

منبع: ایفنا