در تاریخ ۶ آوریل ۲۰۲۳ میلادی ( امروز ۱۷ فروردین ماه)، قیمت اسلب و بیلت صادراتی ایران فوب خلیج فارس با کاهش قیمت رو به رو شده اند.
در همین حال، هر تن اسلب صادراتی ایران فوب خلیج فارس با کاهش ۲۰ دلار و ۵۰ سنتی، با قیمت ۵۳۵ دلار و هر تن بیلت صادراتی ایران ۴٫۵ دلار افت داشت و با نرخ میانگین ۵۵۱ دلار و ۵۰ سنت مبادله شد.
بیلت صادراتی منطقه CIS با کاهش ۷ دلاری، با نرخ ۵۷۲ دلار به ازای هر تن مبادله شد در حالی که اسلب صادراتی این منطقه نیز بدون تغییر، به قیمت ۶۳۵ دلار در هر تن به فروش رسید.

منبع: فولادبان