بازار واردات بیلت جنوب شرق آسیا روزهای اخیر در سکوت بوده چرا که به دلیل تعطیلات رسمی در بازار منطقه اختلاف میان قیمت های درخواستی و پیشنهادی افزایش یافت. بیلت پیشنهادی اندونزی 565 تا 570 دلار هر تن فوب شنیده شد و چند روز اخیر کسی خریدار نبوده است. تقاضای فولاد منطقه پایین است و قیمت میلگرد نیز اخیرا نزولی بوده از این رو بازار جنوب شرق آسیا در کل در سکوت است.
در فیلیپین بیلت وارداتی 22 دلار ارزان تر شده 573 دلار هر تن سی اف آر است. ویتنامی ها در 530 دلار هر تن فوب بیلت خود را پیشنهاد می دهند ولی فعلا خریداری ندارد. در تایلند هم بیلت وارداتی حدود 585 دلار هر تن سی اف آر است ولی معامله ای نهایی نشده است.
همچنین آخرین قیمت بیلت در بازار داخلی چین در 553 دلار هر تن با 13 درصد مالیات بر ارزش افزوده در ثبات مانده که به دلیل بهبود قیمت میلگرد در بورس شانگهای بود.
قیمت قرارداد ماه می میلگرد در بورس شانگهای تا 33 دلار افت داشته 573 دلار هر تن شد ولی تا پایان هفته مجددا تا 8 دلار رشد نموده به 581 دلار هر تن رسید.

منبع: ایفنا