بررسی‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در بخش معدن هم از منظر ارزش واقعی سرمایه‌گذاری (به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵) و هم از منظر نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش افزوده این بخش طی سال‌های منتهی به ۱۴۰۰ تضعیف شده است.


براساس بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در این مطلب به صورت خلاصه به روند واقعی سرمایه‌گذاری در معادن در حال بهره‌برداری کشور طی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ و نسبت سرمایه‌گذاری در این بخش به همراه ارزش سرمایه‌گذاری اسمی به تفکیک معادن گوناگون کشور طی دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پرداخته شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در بخش معدن هم از منظر ارزش واقعی سرمایه‌گذاری (به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵) و هم از منظر نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش افزوده این بخش طی سال‌های منتهی به ۱۴۰۰ تضعیف شده است.
در رابطه با معادن استخراج سنگ آهن و معادن سرب و روی حتی ارزش اسمی سرمایه‌گذاری هم در سال ۱۴۰۰ افت کرده است.

تضعیف سرمایه‌گذاری در بخش معادن

منبع: ایراسین