بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع تفویض اختیار ورود موقت ماشین آلات راهسازی و معدنی ابلاغ شد.


بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع تفویض اختیار ورود موقت ماشین آلات راهسازی و معدنی توسط مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

تفویض اختیار ورود موقت ماشین آلات راهسازی و معدنی

منبع: فولادبان

مطالعه‌ی بیشتر: