سنگ آهن ۶۲ درصد با کاهش ۱.۲۵ دلاری ۱۲۰.۷۵ دلار معامله شد.زغالسنگ فوب استرالیا با ثبات قیمتی ۲۸۶ دلار معامله شد.
زغالسنگ سی اف آر چین بدون تغییر ۲۹۹ دلار معامله شد.قراضه سی اف آر ترکیه با منفی ۲.۲۵ دلار ۴۳۵.۷۵ دلار معامله شد.

منبع: اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران