در تاریخ ۱۳ آوریل ۲۰۲۳ میلادی ( امروز ۲۴ فروردین ماه)، قیمت اسلب و بیلت منطقه CIS کاهش قیمت را ثبت کردند.
هر تن اسلب صادراتی ایران فوب خلیج فارس بدون تغییر، با قیمت ۵۳۵ دلار و هر تن بیلت صادراتی ایران تغییری نداشت و با نرخ میانگین ۵۵۱ دلار و ۵۰ سنت مبادله شد.
بیلت صادراتی منطقه CIS با کاهش ۶ دلاری، با نرخ ۵۶۵ دلار به ازای هر تن مبادله شد در حالی که اسلب صادراتی این منطقه هم با افت ۱۵ دلاری، به قیمت ۶۲۰ دلار در هر تن به فروش رسید.

منبع: فولادبان