تازه ترین آمارها نشان می دهد: تولید فولاد ایران در سال ۱۴۰۱ با رشد ۸ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به ۳۰ میلیون و ۲۱۲ هزار تن رسید.


براساس تازه ترین آمارها، میزان تولید فولاد ایران در سال ۱۴۰۱ به ۳۰ میلیون و ۲۱۲ هزار تن رسید که این میزان نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن افزایش نشان می دهد.
همچنین میزان تولید آهن اسفنجی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۱ میلیون و ۴۱۸ هزار تن گزارش شده که این میزان نسبت سال ۱۴۰۱ حاکی از رشد ۴ درصدی است.
در همین حال، میزان تولید بیلت و بلوم در واحدهای فولادسازی ۱۸ میلیون و ۴۷۶ هزار تن بوده است که این میزان از رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ حکایت دارد.
علاوه بر این، میزان تولید اسلب در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۱ میلیون و ۷۳۶ هزار تن رسیده است که این میزان نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۴ درصدی نشان می دهد.
البته از کل تولید فولاد میانی کشور، ۶۱ درصد سهم بیلت و بلوم و ۳۹ درصد سهم اسلب بوده است.

منبع: فولادبان