تولید فولاد تاتا استیل طی سه ماهه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد 3 درصدی بود این در حالی است که فروش این محصول افت 3.4 درصدی را رقم زد.


میزان تولید فولاد گروه تاتا استیل طی سه ماهه نخست سال جاری میلادی به 7 میلیون و 770هزار تن رسید که حاکی از رشد 3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. میزان تولید سه ماهه نخست سال گذشته میلادی 7 میلیون و 550 هزار تن اعلام شده است.
این در حالی است که میزان تولید فولاد خام تاتا استیل هند از ابتدای ژانویه تا پایان مارس 2023 میلادی 5 میلیون و 150هزار تن به ثبت رسید که نسبت به میزان تولید مدت مشابه سال گذشته(4 میلیون و 900 هزار تن) افزایش 3 درصدی نشان می دهد.
همچنین تولید این محصول در تاتا استیل اروپا طی سه ماهه نخست سال 2023 میلادی، بدون تغییر نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی حدود 2 میلیون و 310 هزار تن به ثبت رسید.
طی این مدت، تولید تاتا استیل تایلند نیز به 310 هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی(تولید 340هزار تن) حاکی از افت تولید است.
طی سال مالی 2023-2022 میلادی میزان تولید فولاد خام گروه تاتا استیل بدون تغییر نسبت به سال مالی گذشته 30میلیون و 450 هزار تن به ثبت رسید.

کاهش 3.4 درصدی فروش

گروه تاتا استیل طی سه ماهه نخست سال 2023 میلادی توانست فروش فولاد خود را 7 میلیون و 590 هزار تن به ثبت رساند که حاکی از افت 3.43 درصدی نسبت به فروش مدت مشابه سال گذشته(7 میلیون و 860 هزار تن) است.
همچنین میزان فروش در تاتا استیل هند از 5 میلیون و 120هزار تن طی سه ماهه نخست سال 2022 میلادی به 5 میلیون و 150 هزار تن در مدت مشابه سال 2023 میلادی افزایش یافت.
این در حالی است که میزان فروش فولاد در تاتا استیل اروپا از ابتدای ژانویه تا پایان مارس 2023 میلادی 2 میلیون و 130 هزارتن بود که نسبت به فروش 2 میلیون و 400هزار تن طی مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان می دهد.
علاوه بر این، میزان فروش محصول در تاتا استیل تایلند از 340 هزار تن در سه ماهه نخست سال 2022 میلادی به 310 هزار تن در سه ماهه نخست سال 2023 میلادی کاهش یافت.
گروه تاتا استیل میزان فروش فولاد خام این شرکت را طی سال مالی 2023-2022 میلادی 28 میلیون و 200هزار تن اعلام کرده است که نسبت به میزان فروش 28 میلیون و 620 هزار تنی طی سال مالی پیش از آن، کاهش نشان می دهد.

منبع: ایمیدرو