فناوری قرار است کار در بخش معدن را متحول و این حوزه را به‌شدت برای نیروهای انسانی جذاب کند. معدن در سال‌های اخیر به دلیل رشد سریع فناوری‌های جدید و سازگاری با تغییرات اجتماعی و محیطی، دستخوش تحولات چشمگیری شده‌ است.


گزارشی که به‌تازگی چشم‌انداز بخش معدن را مورد کاوش قرار داده، نشان می‌دهد درحالی‌که تقاضا برای فلزات گرانبها و مواد معدنی حیاتی برای انتقال انرژی سبز به‌شدت صعودی است، بخش معدن تحت‌فشار فزاینده‌ای از سوی رهبران جهانی و جامعه گسترده‌تر برای تبدیل‌شدن به یک صنعت پایدار و دوستدار محیط‌زیست قرار دارد؛ این در حالی است که به‌طور همزمان جذب استعدادهای جدید می‌تواند بخش معدن را به این اهداف برساند.
پژوهشگران خاطرنشان می‌کنند: «آینده فناوری در جهان بر توانایی استخراج پایدار فلزات گرانبها استوار است، جایی‌که برای تامین انرژی خودروهای برقی، مراکز داده، برق‌رسانی و موارد دیگر، تحول بخش معدن بسیار مهم است.»
برهمین مبنا نیز بخش معدن به‌شدت نیازمند جذب استعدادها برای پرکردن شکاف مهارتی برای نوآوری است و به دانشمندان داده، معماران نرم‌افزار و مهندسان یادگیری ماشین نیاز دارد تا بتواند نوآوری کند تا به صفر خالص برسد و با تقاضا همگام شود.

منبع: دنیای اقتصاد