انجمن جهانی فولاد، پایدارترین شرکت‌های فولادساز دنیا در سال ۲۰۲۳ را معرفی کرد.

رتبه‌بندی این شرکت‌ها به ترتیب به شرح زیر است:

آرسلورمیتال
HBIS
هیوندای
JFE
JSW
نیپون
پوسکو
تاتااستیل
تناریس
ترنیوم
شایان ذکر است تاتا استیل و تناریس امسال برای ششمین سال متوالی به این موفقیت دست یافتند. HBIS چین و هیوندای در کره جنوبی نیز برای اولین بار به این مقام رسیدند. این در حالی است که در اولین سال ارزیابی‌ها، انجمن جهانی فولاد تنها ۶ شرکت را برای ارزیابی پذیرفت ولی امسال شمار این شرکت‌ها با رشد قابل توجهی به ۳۹ شرکت رسید.
گفتنیست منشور پایداری این انجمن دارای ۲۰ معیار در زمینه محیط زیست، اجتماعی، اقتصادی و حکمرانی است که شرکت‌های داوطلب ارزیابی باید آن را امضا کنند.
همچنین این شرکت‌ها باید در ارزیابی‌های Steelie که در قالب ۶ دسته تولید فولاد کم‌کربن، نوآوری سال، برتری در پایداری، برتری در ارزیابی چرخه عمر، برتری در آموزش و برتری در برنامه‌های ارتباطی انجام می‌شود شرکت کنند.
علاوه بر این داده‌های LCI اعضا باید بیش از ۶۰ درصد از تولید فولاد خام این شرکت را پوشش دهد.
شرکت‌های عضو انجمن جهانی فولاد، بیش از ۸۵ درصد فولاد خام دنیا را تولید می‌کنند.

مطالعه‌ی بیشتر: