عصر انرژی فراوان و مقرون به صرفه به پایان رسیده است و امنیت انرژی به سرعت تبدیل به دغدغه ای برای مردم و دولت ها در همه جا شده است. شوک های ناشی از همه گیری کووید-19، همراه با جنگ در اوکراین و تشدید تغییرات آب و هوایی، سیستم انرژی جهانی را متزلزل کرده است.


نیاز به انتقال به منابع انرژی پاک و قابل اعتماد این چالش را پیچیده تر می کند. ما باید راهی برای تامین امنیت انرژی بدون به خطر انداختن سیاره زمین و کسانی که روی آن زندگی می کنند پیدا کنیم. اگرچه این چالش دشوار، اما قابل حل است.
در حال حاضر، فناوری‌های امیدوارکننده‌ای پدیدار شده‌اند که با درجه‌ای تغییر رفتار و مقررات هوشمند، می‌توانند امنیت انرژی را برای بلندمدت به ما ارائه دهند.
به عنوان مثال، هیدروژن پاک می‌تواند جایگزین بسیاری از سوخت‌های آلاینده‌ای شود که امروزه استفاده می‌کنیم. هزینه انرژی های تجدیدپذیر مانند خورشیدی و باد به سرعت در حال کاهش است و به طور فزاینده ای بر سر قیمت با سوخت های فسیلی رقابت می کند. در حال حاضر، هیچ یک از این فناوری‌ها به تنهایی برای پر کردن شکاف جهانی رو به رشد بین تقاضای بسیار بالا برای انرژی و عرضه فوق‌العاده، مجهز نیستند.
انتقال در این مقیاس نمی تواند توسط هیچ دولت یا بخش به تنهایی تکمیل شود، و بنابراین مشارکت عمومی و خصوصی در ایجاد تغییرات با سرعت مورد نیاز کلیدی است.
آنچه امروز می بینیم این است که بحران انرژی جهانی فعلی شتاب دهنده ای برای انتقال انرژی پاک است. در گذشته، این فناوری‌های انرژی سبز عمدتاً به دلایل تغییرات آب و هوایی هدایت می‌شدند. اکنون امنیت انرژی یک محرک بسیار مهم است.
بنابراین دولت ها باید تمهیدات لازم را انجام دهند تا سرمایه گذاری در انرژی های پاک یک تجارت قابل پیش بینی باشد و در عین حال بازدهی سودآوری را به همراه داشته باشد.

منبع: ایفنا