در تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۲۳ میلادی ( امروز دوشنبه)، هر تن اسلب صادراتی ایران بدون تغییر، با قیمت ۵۱۸ دلار و هر تن بیلت صادراتی ایران بدون تغییر و با نرخ میانگین ۵۱۶ دلار مبادله شد.
در همین حال، بیلت صادراتی منطقه CIS هم بدون تغییر، با نرخ ۵۶۰ دلار به ازای هر تن مبادله شد در حالی که اسلب صادراتی این منطقه بدون تغییر، به قیمت ۵۸۷ دلار و ۵۰ سنت در هر تن به فروش رسید.

منبع: فولادبان