آخرین قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص 62 درصد در چین 2.45 دلار افت داشته 104.35 دلار هرتن خشک سی اف آر شد. قیمت چند روز متوالیست نزولی است در حالی که خرید ها بیشتر شده بود. تقاضای پایین فولاد تولید را کاهش داده و قیمت این ماده اولیه به کمترین سطح از نوامبر سال گذشته رسیده است.
با این که فصل رونق ساخت و ساز است ولی تقاضای فولاد در چین کم است و موجودی انبارها رو به افزایش از این رو بیش از 40 درصد از خطوط تولید در استان تانگشان اخیرا تعمیرات را شروع کرده اند تا ضرردهی احتمالی را کاهش دهند.

منبع: ایفنا